Vereniging JIRA

Welkom op de website van de Vereniging JIRA, de vereniging voor Jonge InsolventieRecht Advocaten.
Op deze website kunt u onder andere lezen over de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging JIRA. De Vereniging JIRA heeft op dit moment 235 tot 250 leden. Ook u kunt zich als lid van de Vereniging JIRA aanmelden. Klik daarvoor op de button rechts naast deze tekst.

Eerstvolgende activiteit:

Op donderdag 7 december 2017 verzorgt prof. dr. Jan Adriaanse een lezing over de wijze waarop een faillissement voorspeld kan worden en hoe een faillissement vervolgens afgewend zou kunnen worden. De lezing zal plaatsvinden op het kantoor van Houthoff Buruma in Amsterdam. Een uitnodiging voor de lezing wordt aan de leden verstuurd.

Meest recente activiteiten:

Lezing prof. dr. De Weijs over hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren

Prof. dr. Rolef de Weijs gaf op 28 september 2017 een lezing in het filmmuseum EYE in Amsterdam. Tijdens deze interactieve sessie stond de positie van schuldeisers centraal: door de wijze waarop ondernemingen worden gefinancierd en de zekerheden die in dat kader worden verstrekt, krijgen (concurrente) schuldeisers in een faillissement vaak een lage of geen uitkering. Aandeelhouders hebben juist een opmars gemaakt en de vraag is of zij niet achtergesteld zouden moeten worden als het tot een uitkering komt.

Lezing NTAB en BVA Auctions over waarde-optimalisatie

Op donderdag 8 juni 2017 verzorgden de heer Hans-Bart Zuidema en de heer John van Thiel van NTAB (Nederlands Taxatie en Adviesbureau) en de heer Rob Meijer en de heer Maurits Koster van BVA Auctions de lezing over waarde-optimalisatie in Stadskasteel Oudaen in Utrecht.

NTAB heeft veel ervaring met waardebepalingen, evenals met de verkoop van activa, onder andere in de retailsector. Zowel in de periode voorafgaand aan een faillissement, als tijdens faillissement. Aan de hand van de praktijkervaring met onder andere Halfords, Miss Etam, V&D, MS Mode en Scheer & Foppen is inzicht worden gegeven in hoe een plan van aanpak wordt opgesteld om de waarde van de activa te optimaliseren. Is ingegaan op zaken waar een curator bij de verkoop vanuit winkels tegenaan loopt, zoals een boedelbijdrage, discussies over eigendomsvoorbehoud en recht van reclame.

Een alternatief voor het verkopen van activa vanuit winkels is veilen. BVA Auctions heeft tijdens de lezing inzicht gegeven in de ‘achterkant’ van de online veiling. Ook is ingegaan op de wijze waarop BVA Auctions een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel proberen te realiseren.

   

Lezing mr. Schreurs over de “Gereedschapskist van de Curator”

Op woensdag 5 april vond de tweede lezing van 2017 plaats in het DAF museum in Eindhoven. Op deze mooie locatie werd voor ruim 40 leden de lezing verzorgd door mr. Flip Scheurs, advocaat bij Boels Zanders te Eindhoven en bestuurslid van Insolad. Aan de hand van zijn 25-jarige praktijkervaring als curator sprak hij over de “Gereedschapskist van de Curator” (niet toevallig de titel van de Insolad-bundel 2015). In die gereedschapskist zitten enkele scherpe messen, maar ook botte bijlen. Flip Scheurs is bezig met promotieonderzoek bij de Radboud Universiteit Nijmegen naar governance bij bedrijven in moeilijkheden. Uit dien hoofde onderzoekt hij ook de rol die de belangrijkste stakeholders in faillissementen ten opzichte van elkaar innemen en onder invloed waarvan die verhoudingen kunnen wijzigen. Het onderwerp leidde tot een interactieve sessie, waarbij veel interessante ervaringen werden gedeeld. Uiteraard was er daarna nog tijd voor een borrel, aangeboden door Boels Zanders.

lezing Schreurs borrel Schreurs

Lezing mr. Loesberg over actualiteiten goederen- en insolventierecht & ALV

Donderdag 9 februari 2017 vond de eerste lezing van dit jaar plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Onder grote belangstelling van de leden werd door mr. E. Loesberg een lezing gegeven over actualiteiten op het gebied van goederen- en insolventierecht.

Aansluitend aan de lezing vond de jaarlijkse ALV plaats. Daarbij vond een bestuurswissel plaats. Vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn van drie jaar hebben Inge beulen (secretaris) en Mirte de Jong (penningmeester) nar drie jaar afscheid genomen van het bestuur. Met instemming van de leden zijn zij opgevolgd door Marinela Vieira (secretaris) en Wouter Vlasveld (penningmeester). Samen met Reinier Pijls (voorzitter) en Floortje van Tilburg (vice-voorzitter) vormen zij dit jaar het bestuur.

lezing loesberg

lezing Loesberg2

Lezing mr. Renken en mr. Aukema over mediation

Op 17 november 2016 vond de laatste lezing van dit kalenderjaar plaats, op het kantoor van NautaDutilh in Rotterdam. Deze stond in het teken staan van insolventie en mediation. Mr. Aletta Renken van AR Mediation en mr. Mark Aukema van RWV Advocaten hebben onder meer gesproken over de kracht mediation in insolventiezaken en over voorbeelden uit de praktijk.

lezing mediation

Lezing mr. De Coninck-Smolders en mr. Van de Meent over Vroom & Dreesman

Op 29 september 2016 hebben mr. Hanneke de Coninck-Smolders van BLIX-advocaten en mr. Kees van de Meent van Höcker advocaten een lezing verzorgd over faillissementen van retailketens. Daarbij zijn zij met name ingegaan op de faillissementen van V&D en La Place, vanwege hun rol als curatoren in deze faillissementen. De lezing vond plaats in het West-Indisch-Huis in Amsterdam en werd goed bezocht en enthousiast ontvangen.

JIRA 290916

Activiteiten:

Lezing mr. Franken over de afwikkeling van het faillissement

Op woensdag 29 juni 2016 heeft mr. M.J.M. (Mart) Franken op het kantoor van Van Iersel Luchtman Advocaten in ‘s-Hertogenbosch een lezing verzorgd. Mart Franken was van 1973 tot en met 2015 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman. Sinds 1 januari 2016 is hij niet langer als advocaat, maar als adviseur verbonden aan dit kantoor. Mart is nog steeds curator in een aantal faillissementen, is docent binnen de Grotius-opleiding Insolad en heeft eerder deel uit gemaakt van het Insolad-bestuur.

Het onderwerp van de lezing was de afwikkeling van faillissementen, waarbij de uitdeling van het actief centraal stond.

JIRA 290616

Lezing mr. Dulack over de doorstart

Op woensdag 20 april 2016 heeft mr. R. (Rinke) Dulack een lezing verzorgd voor onze vereniging. Rinke Dulack is advocaat en curator bij Van Benthem & Keulen Advocaten in Utrecht en is docent in verschillende cursussen op het gebied van het insolventierecht.

dulack1

Het onderwerp van de lezing was de doorstart. Tips voor het bereiken van een geslaagde doorstart kwamen aan de orde, maar ook de vraag “is de doorstart nog van deze tijd?”. De pre-pack en het schuldeisersakkoord bieden (binnenkort) immers andere mogelijkheden die ook van invloed op de doorstart zullen zijn. Voor de lezing werden we gastvrij ontvangen op het kantoor van Van Benthem & Keulen Advocaten te Utrecht.

JIRA 200416

FiP themanummer Arbeidsrecht en Insolventierecht

Daarnaast deelt het bestuur mede dat onlangs het FiP themanummer Arbeidsrecht en Insolventierecht met  medewerking van de gasthoofdredacteuren prof. mr. R.M. Beltzer en mr. E. Loesberg is verschenen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Overgang van onderneming en faillissement: over een blinde vlek bij curatoren of wishful thinking onder arbeidsrechtjuristen.
  • De doorstart in faillissement en het debiet van ‘662’.
  • Arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart in Duitsland en België.
  • De rol van de OR bij een pre-pack: tijd voor een wettelijke regeling.
  • Misbruik van recht – over gedupeerde werknemers en glad ijs.
  • De failliete werkgever en zijn werknemers.
  • Pensioen bij faillissement van een werkgever.
  • De loongarantieregeling en bestuurders van rechtspersonen: een kantelend beeld.
  • Wet Werk en Zekerheid: arbeidsrechtelijke veranderingen met gevolgen voor de Insolventiepraktijk.
  • De curator als werkgever: ervaringen van mr. B.F.M. Knüppe.

Het speciale themanummer kan hier digitaal worden ingezien. Daarnaast is het hier mogelijk het themanummer eenmalig los te bestellen.

Vorige activiteiten:Lezing van mr. Steneker

Op woensdag 24 februari 2016 vond de eerste activiteit van dit verenigingsjaar plaats in het filmmuseum EYE in Amsterdam. Op deze mooie locatie heeft mr. dr. A. (Sander) Steneker een lezing verzorgd met het onderwerp ‘Curator versus separatist’. Aan de hand van vooral recente jurisprudentie van de Hoge Raad is ingegaan op onder meer de verdeling van rechten en bevoegdheden tussen de curator en de separatist bij pandrecht op vorderingen, pandrecht op zaken en het overwaardearrangement. De lezing op de bovenste verdieping van EYE was drukbezocht.

Lees meer

Lezing van Barneveld

Op 5 november 2015 praatte mr. dr. J. (Jaap) Barneveld ons bij over (dividend)uitkeringen rondom faillissement. Vervolgens vond er een tussentijdse ALV plaats, waarbij onder meer mr. Reinier Pijls als nieuw bestuurslid van de vereniging is benoemd. De lezing van mr. Barneveld en de ALV vonden plaats in Polman’s Huis in Utrecht.

Lees meer

Lustrum

Dit jaar bestaat de Vereniging JIRA 5 jaar. Dat heeft de Vereniging op 4 september jl. gevierd in Utrecht met een groots lustrumfeest!
Lees meer

Lezing van Van Zanten

Op dinsdag 19 mei 2015 heeft mr. T.T. van Zanten een lezing verzorgd met als onderwerp “Wederkerige overeenkomsten in faillissement”.

Lees meer

Analyse van jaarrekeningen en ALV

Op 5 maart 2015 heeft Thijs van Zandwijk van het kantoor De Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs in Utrecht een presentatie verzorgd over het analyseren van jaarrekeningen. Hoe lees je een jaarrekening, waar moet je op letten en welke ‘red flags’ kun je tegenkomen? De Jong & Laan heeft hierover onze kennis bijgespijkerd.

Lees meer

Symposium integrale aanpak faillissementsfraude

Bestrijding van faillissementsfraude is lastig en vergt niet alleen inzet en medewerking van opsporingsinstanties maar ook van curatoren en fraude RC’s. In de praktijk werken partijen langs elkaar heen terwijl een integrale aanpak de bestrijding van faillissementsfraude een enorme impuls zou geven. Een integrale aanpak is niet alleen gewenst maar zelfs noodzakelijk om faillissementsfraude te bestrijden.

Lees meer

Symposium “Meer transparantie voor en door RC’s en curatoren”

In samenwerking met CPO en Recofa heeft Vereniging JIRA op vrijdag 21 november 2014 het symposium “Meer transparantie voor en door RC’s & Curatoren” georganiseerd. Het symposium heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het inrichten van een nieuwe manier van werken door het inzichtelijk en transparant maken van de taken en werkzaamheden in de samenwerking tussen de rechter-commissaris en de curator.

Lees meer

Troostwijk backstage

troostwijk logo

Speciaal voor de Vereniging JIRA heeft Troostwijk op donderdag 23 oktober 2014 de bijeenkomst ‘Troostwijk Backstage’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft Troostwijk onze aanwezige leden de kneepjes van het taxeren en internetveilen bijgebracht. Dat heeft Troostwijk aan de hand van een veiling gedaan waar zij op dat moment mee bezig was, namelijk in het faillissement van Twigt Grafisch Facilitair B.V. Naast de praktische kant van het veilen is er aandacht besteed aan enkele juridische vraagstukken, zoals het onderscheid in bodemzaken en niet-bodemzaken en de natrekkingsproblematiek. Deze bijeenkomst was zeker de moeite waard!

Lees meer

Presentatie dhr. Arie van Eijsden

Arie van Eijsden
Op donderdag 26 juni 2014 heeft Arie van Eijsden (Ministerie van Financiën, redactielid TvI) een lezing verzorgd over fiscale aspecten van insolventie. Het saneringsbeleid van de belastingdienst, de Wet Ketenaansprakelijkheid en de BTW verleggingsregeling zijn de revue gepasseerd. Met een opkomst van zo’n 70 leden van Vereniging JIRA was de lezing een groot succes!

Lees meer

Presentaties van lezingen en workshops

De presentaties van lezingen en workshops zijn vanaf nu te downloaden via het eigen slideshare kanaal van Vereniging JIRA. Klik hier om deze te bekijken.

Powerpointpresentatie lezing mr Verdaas

De powerpointpresentatie van de lezing van mr Verdaas van 3 oktober jl. kan hier worden bekeken via slideshare.

Lees meer

ZEMBLA uitzending: fraudeaanpak in Nederland

Op 14 december 2012 zond ZEMBLA haar programma uit over de fraudeaanpak in Nederland; Vereniging JIRA heeft daar haar medewerking aan verleend door middel van het invullen van een enquête door de leden van Vereniging JIRA . Lees meer